Play video
Nạp thẻGiftcodeLandingFanpageMua thẻSohaCoin

NỘI DUNG BIG UPDATE 3.0 - CHIẾN TRANH THẦN - MA

 

1. Hoạt động/Tính năng mới

- Tướng mới: Tiên - Gia Cát Lượng, Ma - Chu Du

- Tính năng/Hoạt động : Đấu Trường Đỉnh Cao (hoạt động PvP liên server)

- Thần binh mới: Thần - Âm Dương, Tiên - Định Hải

- Chuỗi sự kiện hoàn toàn mới vào tháng 11

 

3. Chỉnh sửa/Bổ sung

- Tướng 2S 10 sao trở lên mở hệ thống Võ Hồn

- Thứ 6 - Chủ nhật hàng tuần mở Đấu Đỉnh Cao

- Shop đổi đạo cụ thành chính thêm đổi đỉnh cao

- Thí luyện quân chủ đổi thời gian thành mỗi thứ 3-5

- Thi đấu tổ đội đổi thành thứ 6 - Chủ nhật (xếp hạng thí luyện quân chủ mở rộng lên top 64)

- Đổi đạo cụ: trong đổi chiét khấu điều chỉnh đạo cụ, thêm quả thu hồi, nguyên liệu võ hồn

- Quà đặc quyền thêm quà võ hồn sơ/cao cấp

- Điều chỉnh thưởng đấu quần anh, thí luyện quân chủ, thi đấu tổ đội và thêm nguyên liệu võ hồn

- Tạp hóa lv60 trở lên thêm nguyên liệu võ hồn

- Tướng 2S, 3S thêm thông tin xếp hạng tướng toàn server

- Số bạn bè mở giới hạn lên 50

- Tướng 3S nâng lên 10 sao và võ hồn nâng lên lv10 sẽ kích hoạt gói quà

- Khi hệ thống chưa đạt cấp mở, nhấp sẽ hiện giao diện tính năng đề xuất

Game